Person riktar en grön sprejburk mot en smutsig broms på en upplyft bil

TUNAP bromsrengöring

Vi vill att du ska förbli frisk!

Delar rengörs med TUN Solve® säkerhetsteknik

Som det första konceptet på marknaden uppfyller det n-hexanfria rengöringsmedlet TUN Solve® de nya praktiska krav som hittills har uteslutits i verkstadspraxis:

En optimal rengöringsprestanda med testad och minskad brandrisk.

TUN Solve® är resultatet av ett intensivt samarbete mellan säkerhetskommittén för arbetsgivarnas försäkringsbolag, Physikalisch- Technischen Bundesanstalt och TUNAP. Med TUN Solve® uppfyller du brandriskminimeringen som krävs av de flesta nationella säkerhetsföreskrifter på arbetsplatser.

 • Minskad brandrisk
 • Testade ingredienser
 • Minsta möjliga riskpotential

TUN Solve® rengöringsteknik för underhåll, reparation och montering. Minskad hälsopåfrestning eftersom det är n-hexanfritt. Skonsam mot naturresurser, genom användandet av förnybara råvaror. Tar bort damm, beläggningar, olja, fett, harts och rostskyddsbeläggningar.

 • Lägre explosionströskel > 1,5 volymprocent
 • Ingen bakåtblåsning från låga
 • Icke brandfarligt drivmedel
 • Patenterad teknik
 • Kompatibel med plaster
 • Fritt från n-hexan och aromater
 • Inga allergiframkallande doftämnen (som rengöringsmedel)
 • Nr F+ och Xi- och N-klassificering
 • Sänkta CO2-utsläpp

Bromsvård – Jämförelse

Storsäljare

Human Technology® 915
rengöringsmedel
Human Technology® 913
bromspasta
Professional 112 bromssprej