Mekaniker under en upplyft bil använder en koppspruta med slang och givare för att rengöra ett dieselpartikelfilter

DPF-rengöring istället för byte

Bevisad effektivitet och säkerhet

Ingen dyr borttagning

Framgångsrikt testad över 250 000 gånger

Patenterad DPF-rengöringsteknik

Ett överbelastat dieselpartikelfilter blir dyrt.

Ett byte kostar stora summor. Ett nytt DPF kan kosta mellan 1 000 € och 6 000 €. Bytet innebär också ett långvarigt verkstadsbesök plus eventuellt ett dyrt ersättningsfordon.

TUNAP:s lösning: Rengöring istället för byte

 • Ger nöjda kunder
 • DPF är snabbt i bruk igen
 • DPF-rengöring kräver ingen dyr demontering
 • Vår lösning är tekniskt godkänd av ledande tillverkare
 • Enorma kostnadsbesparingar
 • Förebyggande åtgärder håller dina kunder rullande länge
 • Funktionstestad över en kvarts miljon gånger
TUNAP koppspruta med slang och givare tillsammans med två flaskor rengöringsvätska

TUNAP dieselpartikelfilterrengöring

microflex® 931och 932

Rengöringssetet för dieselpartikelfilter (DPF) består av en brandsäker och metallfri rengöringsvätska och sköljlösning. Processen som har utvecklats och patenterats av TUNAP fungerar utan tidskrävande borttagning av DPF.

 • Rengöring utan demontering av partikelfiltret
 • Brandsäker
 • Neutral formel fri från aska och metall
 • Restfri avdunstning
 • Mycket god materialkompatibilitet

DPF-jämförelse

Innan
Lyser indikeringslamporna, känns bilen kraftlös och har extremt hög bränsleförbrukning? Dieselpartikelfiltret har bara en begränsad kapacitet att lagra partiklar. Ur en viss mängd sot måste sotpartiklar brännas till CO2 och aska i en regenereringsprocess. Olika anledningar kan göra att regenereringen inte startar och därför sätter igen ditt DPF med sotpartiklar.
Rengöring
Ta bort tryckgivaren eller koppla bort filtret från avgasröret och stoppa in sprutsonden i öppningen, med sprutriktningen mot partikelfiltret. Spola ur partikelfiltret med spolarkoncentratet efter rengöring. Sätt tillbaka tryckgivaren eller montera filtret på avgasröret och låt motorn arbeta med olika hastigheter i cirka 15 minuter. Till sist genomför du en provkörning i minst 30 minuter och startar vid behov filtrets regenerering manuellt med hjälp av testaren.
Efter
TUNAP är den första tillverkare som har utvecklat ett patenterat partikelfilterrengöringssystem som kan rengöra igentäppta partikelfilter medan de är installerade. Snabbt, enkelt och betydligt mer ekonomiskt än att byta ut dem.

Storsäljare

microflex® 931 partikelfilterrengöring