Datoranimerad bilmotor mot en grön bakgrund

Bränsle

Insprutning och bränsleskydd | LPG

Insprutningsskydd

Förebygg istället för att reparera!

Neue Reinigungstechnologien sorgen für die Werterhaltung des Kraftstoffsystems und verbesserte Fahrleistungen. Dazu gehört zum Beispiel, die Injektor-Düsen, die inzwischen nur noch den Durchmesser eines Haares haben, von Verkokungen und Ablagerungen freizuhalten. Die TUNAP Lösungen zur Kraftstoffsystem-Reinigung helfen dabei, betroffene Fahrzeuge in kurzer Zeit und mit geringen Materialkosten wieder einsatzbereit zu machen.

Diagrammet illustrerar problemet med ökande CO2-utsläpp efter körda kilometer

Problem

Diesel, blyfritt, E85, B7: Valen på bensinstationen blir allt mer invecklade. Lagstiftningen varierar internationellt och väl utvecklad motorteknik och allt strängare utsläppsnormer är skälet till en försämrad harmoni mellan motor och bränsle.

De kemiska processerna i bränslesystemet genererar föroreningar, avlagringar, förkoksning och lackharts.

Resultat:

  • Ökade utsläpp
  • Ökad bränsleförbrukning
  • Mottaglighet för fel
  • Dyra reparationer
Diagrammet illustrerar förbättrade CO2-utsläpp efter rengöring av bränslesystemet

Lösning

Nya tekniska rengöringskoncept siktar inte på en Formel 1-känsla, utan snarare på att skydda bränslesystemet. Det inkluderar t.ex. att hålla bränsleinsprutningshålen, som numera har samma diameter som ett hårstrå, fria från koks och avlagringar.

TUNAP:s rengöringsprodukter för bränsle- och insugningssystem hjälper dig att snabbt komma ut på vägen igen, till låga ekonomiska kostnader för kemikalier och verktyg och med stor potential att generera externa ekonomier.

Resultat:

  • Lägre utsläpp
  • Lägre bränsleförbrukning
  • Färre reparationer
  • Stora kostnadsbesparingar
  • Ökad kundnöjdhet

Bränslesystemrengöring – Jämförelse

Storsäljare

microflex® 974 direktinsprutningsskydd
microflex® 979 direktinsprutningsrengöring
microflex® 984 direktinsprutningsskydd för diesel
microflex® 989 direktinsprutningsrengöring för diesel