Tank med kylvätska inuti motor

Kylsystem

Kylarpackning | Kylarrengöring | Termoskydd | Högteknologiskt kylsystem | Mellankylarrengöring

TUNAP kylsystem: Förseglat. Rent. Helsäkert.

Med TUNAP kylsystemprogram kan du upprätthålla systemets funktionalitet, undvika motorskador genom överhettning och bidra till effektiv och ekonomisk rengöring för att skydda och bevara fordonets värde.

TUNAP-systemet är beprövat sedan många år tillbaka i tusentals personbilar och arbetsfordon.

Användningsområde

Kylarpackning

För ökad tillförlitlighet och skydd mot läckage i kylsystemet. Förseglar tunna sprickor och läckage permanent. Förhindrar packningssvettning och förlust av kylarvätska.

Kylarrengöring

Speciellt rengöringsmedel som inte skummar och inte innehåller syra, för moderna högpresterande kylnings- och värmesystem. Löser upp och binder oljiga rester. Infiltrerar och tar bort slam och korrosionsavlagringar. Neutraliserar kalkbeläggningar och avlagringar.

Termoskydd

Ett ultra-modernt, miljövänligt syntetiskt kylmedel i koncentrerad form. Säkerställer funktionaliteten i kylsystemet. Omvandlar rost och krita till vattenlösliga ämnen. När det används i kombination med TUNAP:s indikatorlampa, visar de fluorescerande komponenterna läckagen i kylsystemet snabbt och exakt.

Högteknologiskt kylvätskesystem

Ett nytt, högeffektivt och permanent skydd i alla moderna högpresterande horisontalströmkylare med flödesaktivatorer och lågflödeskylvätska. Förhindrar alla typer av mikroskopiska läckage. Produkten behåller full effektivitet till nästa byte av kylvätska i systemet.

Mellankylarrengöring

Mycket effektivt rengöringsmedel för rengöring av externa mellankylare som innehåller rostskydd av aluminium. Aktiva tensider tar tillförlitligt bort rester från insekter och byggarbetsplatser. Skyddar mot effekten av saltvatten. Förhindrar överhettning och garanterar optimal motorprestanda.

Kylsystemrengöring – Jämförelse

Storsäljare

Professional 142 kylsystemförsegling
Professional 143 kylsystemrengöring