Datoranimerad sond närmar sig en ventil på en bilmotor

Ventilrengöring

Ventilrengöringsteknik

Ventilrengöring med hjälp av ventilrengöringsteknik

TUNAP-systemet är enkelt att använda och löser snabbt problemet utan att någon komplicerade demontering behövs. microflex® 933ventilrengöringsgranulat tar bort alla avlagringar och smuts i ventiler med hjälp av tryckluft och orsakar inga skador. Det använda granulatet sugs upp tillsammans med den borttagna smutsen.

microflex® 936neutraliseringslösning löser upp rester av granulatpartiklar och hindrar dem från att komma in i förbränningskammaren.

  • Rengör snabbt, effektivt och skonsamt utan behov av komplicerad demontering
  • Produkten innehåller inget slipmedel
  • 70 % snabbare och 2 000 € billigare för slutkunden
  • Inte skadligt för hälsan och innehåller inga allergener
  • Effektiva rengöringsresultat med minskad risk för skador på motorn

Ventilrengöring – Jämförelse

Problem
Förlust av prestanda, ökad bränsleförbrukning och ojämn tomgång är symtom på ventilavlagringar och smuts. Orsaken är en kombination av cirkulerande avgaser och vevhusventilation samt avsaknad av en fysisk spoleffekt från bränsle i direktinsprutningssystem.
Orsaker
Ogynnsamma körvanor som frekventa korta turer och körning i trafik med täta stopp, kombinerat med ökande bioingredienser i bränslet gör saken värre.
Lösning
Snabb rengöring istället för timmar av demonteringsarbete: TUNAP:s nya ventilrengöringssystem avlägsnar effektivt ventilavlagringar och besparar bilister fyrsiffriga belopp.

Storsäljare

microflex® 933 ventilrengöringsgranulat
microflex® 936 neutraliseringslösning