Person riktar en grön sprejburk mot en smutsig broms på en upplyft bil

När du ska rengöra bromsar

TUN Solve® erbjuder optimal prestanda för att rengöra bromsar - i kombination med minskad hälsopåfrestning och användande av förnybara råvaror.

Friska bromsar samtidigt som du förblir frisk!

 

Rengör bromsar för bättre prestanda

Att rengöra bromsar kan innebära att dina bromsar presterar bättre och förblir hela längre. Till detta ändamål använder du bromsrengöringsmedel. Du kan även använda det när du byter bromsok, bromsbelägg eller bromsskivor för att undvika att gammal smuts fäster på de nya delarna. TUNAP har flera produkter för när du ska rengöra bromsar.

 

Optimal prestanda för att rengöra bromsar

Som det första konceptet på marknaden uppfyller det n-hexanfria rengöringsmedlet TUN Solve® de nya praktiska krav som hittills har uteslutits i verkstadspraxis.

En optimal prestanda för att rengöra bromsar, med testad och minskad brandrisk.

Med TUNAPS TUN Solve® uppfyller du den brandriskminimering som krävs på arbetsplatser enligt de flesta nationella säkerhetsföreskrifter.

 • Minskad brandrisk
 • Testade ingredienser
 • Minsta möjliga riskpotential

TUN Solve® är resultatet av ett intensivt samarbete mellan TUNAP och den tyska säkerhetskommittén för arbetsgivarnas försäkringsbolag, Physikalisch- Technischen Bundesanstalt.

 

Att rengöra bromsar med TUN Solve®

TUN Solve® hjälper dig när du ska reparera, montera och rengöra bromsar. TUN Solve® i innebär en minskad hälsopåfrestning vid detta arbete, eftersom det är n-hexanfritt. Det är dessutom skonsamt mot naturresurser i och med användandet av förnybara råvaror. Det tar bort damm, beläggningar, olja, fett, harts och rostskyddsbeläggningar.

 • Lägre explosionströskel > 1,5 volymprocent
 • Ingen bakåtblåsning från låga
 • Icke brandfarligt drivmedel
 • Patenterad teknik
 • Kompatibel med plaster
 • Fritt från n-hexan och aromater
 • Inga allergiframkallande doftämnen (som rengöringsmedel)
 • Nr F+ och Xi- och N-klassificering
 • Sänkta CO2-utsläpp

 

Bromsar – före och efter rengöring

Hjälp att välja rätt produkt för att rengöra bromsar

Kontakta TUNAP för professionell vägledning kring val av produkter för rengöring av bromsar.

 

Storsäljare för att rengöra bromsar

Human Technology® 915
rengöringsmedel
Human Technology® 913
bromspasta
Professional 112 bromssprej
TUNAP - Bromsrengöring

Summering: när du ska rengöra bromsar

 • Att rengöra bromsar kan innebära att dina bromsar presterar bättre och förblir hela längre.
 • TUN Solve® i innebär en minskad hälsopåfrestning eftersom det är n-hexanfritt.
 • TUN Solve® i är också skonsamt mot naturresurser i och med användandet av förnybara råvaror.
 • TUN Solve® i erbjuder optimal prestanda vad gäller att ta bort damm, beläggningar, olja, fett, harts och rostskyddsbeläggningar.
 • Välj den produkt som passar ditt projekt bäst.