Datoranimerad sond närmar sig en ventil på en bilmotor

Ventilrengöring

Ogynnsamma körvanor och ökad användning av bioingredienser i bränsle kan skapa avlagringar och smuts i ventilerna. TUNAP:s lösning sparar massor av tid och pengar – rengör ventiler utan komplicerad demontering.

 

TUNAP - Ventilrengöring

Ventilrengöring för bättre prestanda

Försämrad prestanda, ökad bränsleförbrukning och ojämn tomgång är symtom på avlagringar och smuts i ventilerna. Orsaken till detta är ofta en kombination av cirkulerande avgaser och vevhusventilation samt avsaknad av en fysisk spoleffekt från bränsle i direktinsprutningssystem.

Med TUNAP:s system för ventilrengöring löser du problemet snabbt, enkelt och skonsamt -utan komplicerad demontering.

 

TUNAP:s system för ventilrengöring

TUNAP:s system för ventilrengöring är enkelt att använda och löser snabbt problemet utan att någon komplicerad demontering behövs.

microflex® 933 ventilrengöringsgranulat tar bort alla avlagringar och smuts i ventiler med hjälp av tryckluft och orsakar inga skador. Det använda granulatet sugs upp tillsammans med den borttagna smutsen.

microflex® 936 neutraliseringslösning löser upp rester av granulatpartiklar och hindrar dem från att komma in i förbränningskammaren.

 

  • Rengör ventilerna snabbt, effektivt och skonsamt utan behov av komplicerad demontering
  • Produkten innehåller inget slipmedel
  • 70 % snabbare för dig och 20 000 kr billigare för slutkunden
  • Inte skadligt för hälsan och innehåller inga allergener
  • Effektiva rengöringsresultat med minskad risk för skador på motorn

Ventilrengöring – före och efter

Problem
Försämrad prestanda, ökad bränsleförbrukning och ojämn tomgång är symtom på ventilavlagringar och smuts. Orsaken är ofta en kombination av cirkulerande avgaser och vevhusventilation samt avsaknad av en fysisk spoleffekt från bränsle i direktinsprutningssystem.
Orsaker
Vanliga orsaker till problem med ventilerna är till exempel ogynnsamma körvanor - som frekventa korta turer och körning i trafik med täta stopp - och ökad användning av bioingredienser i bränslet vilket gör saken värre.
Lösning
Fixa ventilrengöringen snabbt och enkelt! Istället för timmar av demonteringsarbete: TUNAP:s nya ventilrengöringssystem avlägsnar effektivt ventilavlagringar och besparar bilister fyrsiffriga belopp.

Hjälp att välja rätt produkt för att rengöra ventiler

Kontakta TUNAP för professionell vägledning kring val av produkter för rengöring av ventiler.

 

Storsäljare för ventilrengöring

microflex® 933 ventilrengöringsgranulat
microflex® 936 neutraliseringslösning
TUNAP - Bromsrengöring

Summering: ventilrengöring

  • Försämrad prestanda, ökad bränsleförbrukning och ojämn tomgång är symtom på avlagringar och smuts i ventilerna.
  • Problemen uppstår ofta till följd av ogynnsamma körvanor och ökad användning av bioningredienser i bränsle.
  • TUNAP:s system för ventilrengöring är enkelt att använda och löser problemen snabbt.
  • Slipp tidskrävande demontering. Cirka 70% snabbare med TUNAP:s ventilrengöring!