airco well®-sensorn <br> gör det osynliga synligt

airco well®-sensorn
gör det osynliga synligt

Upptäck de osynliga föroreningarna som kommer från luftkonditioneringssystemet.
Med innovativ 3-lagers sensorteknik.


Enkelt att mäta luftkvalitén

airco well®-sensorn är utrustad med 3-lagers sensorteknologi. Den gör det möjligt att göra noggranna mätningar av luftkvalitén i luftkonditioneringssystemet i bilen. Det är enkelt, snabbt och precist – mätningen tar bara tre minuter och kan göras i samband med den årliga servicen.

Den mycket selektiva airco well®-sensorn upptäcker mikrobiella flyktiga organiska föroreningar som ofta finns i luften i luftkonditioneringssystem i fordon.


Så fungerar airco well®-sensorn

3, 2, 1... mätningen tar bara 3 minuter

Steg 1: Kalibrering

Samla in parametrar

Steg 2: Mätning

Samlar in luftvärden

Steg 3: Resultat

Så är luftkvalitén

3-lagers sensorteknik

 • Specialutvecklad 3-lagers sensorteknologi
 • Mätning av osynlig föroreningar i luften, som avges av luftkonditioneringssystemet
 • Mycket enkel att använda - dessutom med steg-för-steg-manual
 • Varje enhet samlar information om upp till 30 fordon samtidigt
 • 3.5-tums touchscreen med skyddsglas
 • Robust utförande
 • Antiglidkrokar för montering
 • Adapter för gåshals som extra fäste
 • Micro-USB för laddning och dataöverföring

Steg för steg: Mätning med airco well®-sensorn


Enkelt, snabbt och kundvänligt - airco well®-sensorn

Enkel & intuitiv
Enkel hantering och intuitiv användarvägledning med ett modernt, modernt användargränssnitt.
Mycket selektiv mätning
Mycket selektiv mätning av föroreningar i luftkonditioneringssystemet med innovativ 3-lagers sensorteknik.
Mäter på 3 minuter
Resultaten är tillgängliga inom bara tre minuter. En mätning är därför möjlig när som helst som en del av en årlig inspektion.
Personlig kundrapport
Mätresultaten före och efter rengöring att kunna dela med kunderna.
700

Hög belastning på luftkonditioneringen

Mätresultat på 511 poäng eller högre: Rengöring rekommenderas omgående


Exponeringsvärdet i fordonets luftkonditioneringssystem är700.

 • Ett högt värde indikerar en hög mikrobiell förekomst i luftkonditioneringssystemet.
 • Mikroorganismerna kan ha en ogynnsam påverkan på välmående och möjligtvis även hälsa hos både chaufför och passagerare.
 • Grundlig rengöring av luftkonditioneringssystemets förångare är starkt rekommenderad, för att eliminera envisa föroreningar och mikroorganismer.
480

Medelhög belastning på luftkonditioneringen

Mätresultat på upp till 510 poäng: Rengöring rekommenderas


Exponeringsvärdet i fordonets luftkonditioneringssystem är480.

 • Värdet är ett tecken på medelhög mikrobiell belastning i luftkonditioneringssystemet.
 • Mikroorganismerna kan ha en ogynnsam påverkan på välmående och möjligtvis även hälsa hos både chaufför och passagerare.
 • Grundlig rengöring av luftkonditioneringssystemets förångare är rekommenderad, för att eliminera föroreningar och mikroorganismer.
200

Låg föroreningsgrad i luftkonditioneringen

Mätresultat på upp till 450 poäng: Rengöring bör upprepas åtminstone vartannat år


Exponeringsvärdet i fordonets luftkonditioneringssystem är200.

 • Värdet är ett tecken på en harmlös mikrobiell belastning i luftkonditioneringssystemet.
 • Mikroorganismerna skapar en ovälkommen lukt och kan påverka välmåendet hos spväl förare som passagerare.
 • Grundlig rengöring av luftkonditioneringssystemets förångare rekommenderas åtminståne en gång vartannat år för att eliminera föroreningar och mikroorganismer.
bifa

Trippelsensor - trippelt så bra!

airco well®-sensorn använder en mycket selektiv process för att exakt mäta de flyktiga ämnen (MVOC) som bildas av mikroorganismer, som ofta finns i luftkonditionering av fordon. Den är på en helt annan nivå än luftkvalitetssensorer som finns på marknaden sedan tidigare.

Tillgänglig från september 2021

Mätare med airco well®-sensorn kommer att finnas tillgänglig från september

 • Speciellt utvecklad och petenterad 3-lagers sensorteknologi.
 • Högselektiv mätning av osynlig kontaminering i den luft inuti fordon som kommer från luftkonditioneringssystem.
 • airco well®-sensorn är utvecklad tillsammans med bland annat bifa, ett tyskt miljökonsultinstiut.


resultat

Överskådligt mätresultat

Överräck de tydliga mätresultatet till din kund, tillsammans med rekommendation om nästa rengöringstillfälle av luftkonditioneringssystemet:

 • Den första delen beskriver mätresultat före rengöring.
 • Den andra delen beskriver mätresultat efter att systemet rengjorts med airco well®.
 • Du kan också rekommendera framtida rengöringsintervall.
airco well

Hälsosam luft i bilen?

Rengör luftkonditioneringen med airco well®:

Vår senaste innovation: airco well®-sensorn

TUNAP har forskat och utvecklat inom klimatrengöring och hygien i över 20 år. Airco well®-sensorn är den senaste innovationen i airco well®-produktfamiljen.

Efter flera åra utvecklingsarbete undersöker vi för närvarande acceptansen, användbarheten och mätförlitligheten för airco well®-sensorn i vardagen för bilhandlare och verkstäder på internationella bilmarknader. Kontakt om airco well®-sensorer: sensor@aircowell.com