Vy från mörkret i yttre rymden mot ett jordklot som är täckt av blå sammankopplade linjer och vita prickar

Vår vision

TUNAP bidrar till en bättre värld genom att utveckla hållbara lösningar inom områdena rengöring, skydd och vård.

Grön, genomskinlig droppe mot en bakgrund av molekylära strukturer

TUNAP Mission

Med produkter för ett brett spektrum av industrier och applikationer förbättrar TUNAP människors vardag.

Vi levererar intelligenta produkter, kvalitetsapplikationer och tjänster långt över våra kunders förväntningar.

Vi tillhandahåller anpassade lösningar med avseende på personligt välbefinnande och en hälsosam och säker miljö.

TUNAP-värden

  • I kontakter med våra kunder och partners är vi pålitliga, snabba och professionella.
  • Långsiktiga partnerskap utgör grunden för vår framgång.
  • Vi agerar på ett ansvarsfullt, direkt och förutsägbart sätt.
  • Vårt arbetssätt kännetecknas av uppskattning och respekt.
  • Vi stöder varandra och lär av varandra.
  • Vi är framgångsrika eftersom vi främjar och hedrar prestationer och personligt engagemang.
  • Vi ser tillväxt och förändring som en möjlighet och utmaning.

TUNAP works.