Våra produkthjältar mot Corona-viruset

Våra produkthjältar mot Coronavirus

Corona: Hur du kan oskadliggöra viruset

Skydda hälsan: inga problem med korrekt rengöring

TUNAP:s produkthjältar mot coronaviruset: De klarar det!


Sars-CoV-2

Corona: Hur du oskadliggör viruset

SARS-CoV-2, allmänt känt som (det nya) coronaviruset, är en smittsam partikel som kräver en värdcell för att den ska kunna föröka sig. Coronaviruset är ett så kallat höljebärande virus, eftersom det omges av ett tjockt hölje av proteiner. Inuti finns RNA:et - viruset genetiska information.

Det farliga coronavirusets överföringsvägar

Överföringen sker från person till person. Den mest kända överföringsvägen är via så kallad droppsmitta när vi hostar eller nyser. Kontaktöverföring via förorenade ytor eller luftöverföring är emellertid också sannolika. Generellt sett gäller följande: var än en smittad person är eller har varit så kan överföring ske.

För motorfordon innebär det att nya virus kan föras in i interiören varje gång du sätter dig där - i synnerhet om fordonen inte används av enbart dig. För bilförsäljare och verkstäder innebär det att de behöver säkerställa en hygieniskt pålitlig, allmän yta. I båda fallen är det väldigt viktigt att rengöra regelbundet och helst en gång för mycket än en gång för lite.

Två sätt att oskadliggöra coronaviruset

Surfactants and alcohol

Det finns olika sätt att eliminera coronaviruset. Följande två baseras på en alkoholbaserad rengöringsformel och en som baseras på ytaktiva ämnen.

Ytaktiva ämnen i rengöringsmedel

Tensiderna angriper coronavirusets tjocka hölje så att det inte längre kan föröka sig. Smuts, virus och bakterier avlägsnas.

Alkohol i rengöringsmedel

Effekten av alkoholbaserade desinficeringsmedel är till och med ännu mer effektiv vid en jämförelse. De baseras på icke-specifik förstörelse av virusets proteinfunktion, vilket gör att det dör.

Skydda hälsan med korrekt rengöring

Effektiv rengöring är avgörande för en hygienisk renlighet - till och med i bilen. Utöver ett effektivt rengöringsmedel som baseras på ytaktiva ämnen eller alkohol, så spelar tre andra faktorer en viktig roll: tid, temperatur och mekanisk påverkan.

The Sinner Circle

Begreppet "The Sinner Circle" är uppkallat efter surfaktant-mekanikern Herbert Sinner, och det är en etablerad handlingsmekanism i rengöringsprocessen på vars grund vi utvecklar våra rengöringsprodukter här på TUNAP. Följande fyra faktorer kan användas i olika intensitet på de ytor som ska behandlas:

Sinner Circle

De fyra faktorerna

1. Rengöringsmedel

 • De kemiska verkningarna dödar mikroorganismer
 • Löser upp smuts och samlar upp det för en effektiv rengöring

2. Mekanisk påverkan

 • Användning av mekanisk kraft (t.ex. med svampar, borstar, vätske- eller gastryck) på ytor minskar exponeringstiden

3. Tid

 • En längre exponeringstid främjar effekten av rengöringen (genom att döda mikroorganismer)

4. Temperatur

 • Värme underlättar borttagningen av smuts
 • Däremot kan hettan innebära risker (t.ex. för brännskador, skadade ytor)
 • TUNAP:s produkter används i rumstemperatur

Enskilda faktorers intensitet

Om du ökar intensiteten i en faktor så minskar proportionen hos de tre övriga. Minska till exempel den mekaniska kraften genom en längre exponeringstid för rengöringsmedlet.


Kom ihåg rengöringsredskapen

 • Arbetshandskar/engångshandskar som skyddar händerna
 • Skyddsglasögon förhindrar ögonirritation
 • Munskydd som hjälper till att skydda mot lukt, ångor och rengöringsvätskor
 • En svamp för att försiktigt applicera rengöringsmedlet eller vid envis smuts
 • En torkduk av mikrofiber för avtorkning eller påföring av rengöringsmedel

Hämta: Broschyren "Corona Special"

Den viktigaste informationen i den praktiska A4-broschyren i en överblick:´

 • Produkter som gör coronaviruset oskadligt
 • Produktfördelar och särskilda egenskaper
 • Ytor att behandla i bilen

Se till att bilens interiör är virusfri och helt ren från och med nu.


TUNAP

TUNAP:s produkthjältar mot coronaviruset

Virus och bakterier lurar nästan överallt i bilen - inte bara på synliga ytor, utan även inuti inbyggda delar eller till och med i luften inuti fordonet.

Med rätt rengörings- och hygienprodukter från TUNAP har inte virus och bakterier i din bil en chans - du får en hygieniskt ren fordoninteriör som skyddar dig.

Virusens fästen: här ligger virus och lurar i bilen

Din bils luftkonditionering

Fordonets luftkonditionering

Efter en kort tid samlas det oundvikligen partiklar från den omgivande luften i

 • Luftkonditioneringssystemet,
 • i pollenfilterbehållaren
 • och även i själva pollenfiltret.

Virus, bakterier och svamp tar sig in till fordonets interiör genom ventilationssystemet och kan förorena luften vi andas, och därmed försämra hälsan hos passagerare och förare. Se till att rengöra dessa ytor regelbundet.

fordonsinredning

I fordonets interiör

Virus och andra föroreningar kan snabbt ansamlas på fordonets

 • ratt,
 • dörrhandtag,
 • växelspak eller på
 • övriga reglage på förarsidan

Virus sprids i interiören genom droppar när vi hostar eller nyser, men också genom beröring när vi rör vid de olika ytorna.

Produkter mot Corona

Produkthjältar mot corona

TUNAP fungerar. Vi lämnar inget åt slumpen när det gäller interiörhygien, varken när det gäller luftkonditioneringssystemet eller ytorna i fordonets interiör.

Vi har använt vår tekniska expertis och våra årtionden av erfarenhet inom desinficerings- och rengöringssektorn för att ta fram ett holistiskt koncept för att skydda hälsan i fordonets interiör.

Produkthjältar mot coronaviruset: appliceringsområden

Luftkonditionering och pollenfilterbox

Luftkonditionering och behållaren för pollenfilter

Ren luft i bilen: med hygienisk rengöring av behållare för pollenfilter och luftkonditionering - utan allergiframkallande doft- och färgämnen.

994 Hygiene Cleaner för luftkonditioneringssystem
996 Hygiene Cleaner för pollerfilterbehållare

Fordonets interiör

Fordonets interiör

Nytt rengöringsmedel för interiören, används till ytor av plast, glas och textil. Snabbverkande och kraftig rengöringsprestanda tack vare skumbildningen. Utan allergiframkallande doft- och färgämnen, samt NSF-certifierad.

909 Interior Complete

Luftrenare

Luftrenare

Eliminerar obehagliga lukter från fotbrunnen snabbt och på ett hållbart vis - genom automatisk tömning med en luktabsorberande formel. Tack vare den höga andelen etanol har det en hygienisk inverkan, har en behaglig, fräsch mintdoft och är fri från parfymoljor. Innehåller miljövänliga expansionsmedel och är fritt från R134a.

589 Air Sanitizer

Hand- och ytdesinficering

Hand- och ytdesinficering

2-i-1 hand- och ytdesinficering är effektivt mot (corona) SARS-CoV-2 efter bara 30 sekunder.

5880 Hand and Surface Disinfection

Rengöringsmedel med ytdesinficering

Rengöringsmedel med ytdesinficering

Desinficering för alla tvättbara föremål och ytor. Den högeffektiva formeln desinficerar ytor av glas, plast och metall. Testad effektivitet mot (corona) SARS-CoV-2 efter 2 minuter.

5180 Surface Disinfectant Cleaner

Hämta: Broschyr "Corona Special"

Den viktigaste information från den praktiska A4-broschyren i en överblick:

 • Produkter som gör coronaviruset oskadligt
 • Produktens fördelar och särskilda egenskaper
 • Appliceringsytor i fordonet

Se till att fordonets interiör är virusfri och helt ren från och med nu.

.