Styrning & efterlevnad

TUNAP är starkt engagerade i bolagsstyrning och företagsefterlevnad på både lokal och global nivå.

Efterlevnad

TUNAP är starkt engagerad i bolagsstyrning och efterlevnad av företag på både lokal och global nivå. Dessa principer inkluderar inte bara att följa alla tillämpliga regler och lagar, utan också att de anställda tänker ordentligt, vilket utgör en integrerad del av TUNAP-koncernens ihållande framgång.

Och det är vårt mål att främja detta tänkesätt. Samtidigt innebär denna inställning våra medarbetares strikta efterlevnad av alla tillämpliga nationella och internationella regler och lagar.

SpeakUp

SpeakUp

Vi är engagerade i att behandla varandra med integritet tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra affärspartners. Studier har visat att rapporter från tredje part ofta hjälpte till att lösa fall av ekonomisk brottslighet. Av just denna anledning har vi skapat ett system som gör det möjligt för både TUNAP Group-anställda och tredje parter att rapportera kriminella handlingar och andra större överträdelser av efterlevnad. Detta webbaserade verktyg kallas BKMS-systemet (Business Keeper Monitoring System).

Skicka in en rapport

Om du vill rapportera en incident med detta system kan du göra det antingen anonymt eller med namn. Eftersom vi vill odla en miljö med öppen kommunikation, uppmuntrar vi dig dock att ange ditt namn när du skickar rapporter. Vi kommer att hantera din personliga information med strikt sekretess och ta hänsyn till alla berörda parters legitima intressen.

Skapa en postlåda i BKMS-systemet via vilken vi kan kontakta dig. Detta är viktigt om vi har några uppföljningsfrågor eller om du vill lägga till ytterligare information i din rapport senare. Kommunikation via brevlådan kan också hållas anonym, om så önskas.

Systemet är endast avsett att uppmärksamma misstänkta fall av ekonomiskt brott eller större överträdelser av överensstämmelse inom TUNAP-gruppen. Missbruk av detta system för andra ändamål kan utgöra ett brott.

Tack för din hjälp!