Ventiler

Så rengör du ventilerna istället för att byta

Smutsiga ventiler. Vad beror det på och vilka alternativ har du som mekaniker för att lösa problemet så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt? Här hittar du svaren.

Fler och fler får problem med förorenade ventiler

Har du också märkt att allt fler kunder kommer till verkstaden med problem relaterade till insugnings- och avgasventiler? Ventilerna är en av förbränningsmotorns allra viktigaste beståndsdelar och eftersom de är i konstant rörelse utsätts de för en hel del slitage och avlagringar. Antalet bilar med direktinsprutningsmotor har dessutom ökat på marknaden, vilket kan vara en ytterligare förklaring till att fler och fler stöter på problem med förorenade ventiler.

 

Hur märker du att insugningsventilerna är smutsiga?

Har kunderna kommit till verkstaden med något av följande problem?:

 • Minskad motorprestanda
 • Hackande gång, misständningar
 • Oregelbunden tomgång
 • Ryckande motor
 • Dålig kompression
 • Felkoder (t.ex. motorlampa eller felaktig luft/bränsleblandning)?

Då kan det vara tecken på att insugningsventilerna är smutsiga.

Vad är orsaken till smutsiga insugningsventiler?

Det kan finnas flera anledningar till att ventilerna blivit smutsiga eller igensatta, men några av de vanligaste orsakerna är:

 • Sotavlagringar på ventilskaften
 • Avgasrester från EGR-system
 • Förorenade vevhusångor
 • Motorn har direktinsprutning
 • Korta resor och mycket tomgångskörning
Microflex

Kan man rengöra insugsventiler utan att behöva demontera?

Som mekaniker behöver du först och främst kontrollera om ventilen faktiskt är trasig eller om det bara rör sig om smuts. Räcker det med en ventilrengöring finns det huvudsakligen tre olika sätt att gå tillväga:

 • Manuell rengöring av ventilerna. Det här är den mest traditionella metoden och kräver en fullständig demontering av cylinderhuvudet. Det är därför också den dyraste och mest tidskrävande lösningen.
 • Kemisk rengöring. Här räcker en delvis demontering. Därefter använder du kemikalier och borstar för att rengöra ventilerna efter bästa förmåga. Tyvärr är denna metod varken särskilt tidseffektiv eller hållbar och leder ofta till att kunden inom kort återvänder med samma problem. Kemikalierna som används är inte heller bra för vare sig hälsan, motorn eller miljön.
 • Specialutvecklat granulat. Den mest effektiva och kundvänliga metoden. Här krävs endast demontering av insugningsröret för att komma åt ventilerna. Det specialutvecklade granulatet microflex® 933 blästrar rent i in- och utloppsventilerna. Under blästringen sugs det använda granulatet bort och tar med sig lossnat smuts utan att skada ventilerna. När blästringen är klar sprayas en neutraliserande vätska in, löser upp eventuella rester och förhindrar dem att ta sig in i förbränningskammaren. Ventilrengöring med granulat är på så vis en materialbesparande och tidseffektiv metod där du varken riskerar skador på motorn eller på din egen hälsa.
Granulatrengöring

Vi kommer ut till din verkstad

Vill du veta mer om hur du snabbt och noggrant rengör ventiler med specialutvecklat granulat?