Information om webbplatsen

Kontakt

Telefon: +46 (0) 8 35 60 40

E-post: info@tunap.se


Momsregistreringsnummer

Momsidentifikationsnummer:

SE556882524301


Ansvarig för innehållet

Daniel Wirzén

Bultvägen 8

553 02 Jönköping

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.


Ansvar för länkar

Vår hemsida innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part. Vi har inget inflytande på innehållet på dessa webbplatser, därför kan vi inte garantera innehållet. Leverantörer eller administratörer av länkade webbplatser är alltid ansvariga för sitt eget innehåll.

De länkade webbplatserna har kontrollerats för eventuella överträdelser av lagarna vid tidpunkten för upprättandet av länken. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte införas utan rimliga indikationer på att det har skett en lagöverträdelse. Olagliga länkar kommer att tas bort omedelbart när vi får kunskap om dem.


Copyright/Upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna omfattas av upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag som inte omfattas av upphovsrättslagen kräver ett skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdningar och kopior av dessa webbplatser är endast tillåtna för privat bruk.

Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjudet.

Upphovsrättslagar från tredje part respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte kommer från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Men om du märker några överträdelser av upphovsrättslagen, vänligen informera oss. Sådant innehåll kommer omedelbart att tas bort.