Bilar

Fordonsindustrin: kristider kräver andra strategiska fokusområden

Varför du bör tänka om när det gäller hållbara lösningar i dag för att säkra ditt företag i morgon

Fordonsindustrin genomgår en grundläggande omstrukturering som främst drivs av fyra trender: elektromobilitet, delad mobilitet, *uppkopplade bilar och automatisering av självkörande bilar.

Den ökande efterfrågan på elbilar och innovativa mobilitetslösningar är ett resultat av en global omprioritering, som bland annat understryker vikten av tillgång till mer hållbara alternativ. Drivkraften bakom dessa trender kan också tillskrivas rättsliga konsekvenser som följer av globala politiska agendor. Detta har redan fått vissa biltillverkare och leverantörer att reagera, till exempel genom att öka antalet elbilar i sitt sortiment - men krigs- och leveransproblem har fått allvarliga konsekvenser för denna utveckling på många platser i Europa.

*Med uppkopplade bilar avses bilar där uppgifter om t.ex. motorprestanda, ägarens vanor och användningsmönster kan samlas in och behandlas av en annan part.

EU flag

Europeiska kristider

Tillverkningen av elbilar och reservdelar, som redan har drabbats av förlängda leveranstider, påverkas nu särskilt hårt av invasionen i Ukraina. Många av de stora biltillverkarna, till exempel Volkswagen, Mercedes-Benz och Skoda, har tvingats stoppa produktionen av elbilar helt och hållet på grund av bristen på reservdelar.

Detta har också i allt högre grad lett till en allmän nedgång i efterfrågan, som bara förväntas minska ytterligare när inflationen i Europa stiger. Denna utveckling har haft en negativ inverkan på många bilhandlares interna processer, som nu måste omprövas strategiskt.

Eftermarknaden

Enorma möjligheter på eftermarknaden

Marknaden för begagnade bilar har sett en betydande ökning globalt sett sedan Corona kom, eftersom inköp av nya fordon inte precis har varit högt på listan under de massiva nedstängningarna runt om i världen. Dessutom har den ryska invasionen av Ukraina 2022 ytterligare påverkat den ekonomiska situationen, vilket har fått experter att uppmana bilhandlare att vakna upp till den enorma vinstpotentialen på eftermarknaden.

Lojalitet på eftermarknaden

Den ekonomiska osäkerheten bland befolkningen på grund av inflationen kan till en början låta oroväckande, men verkstäderna bör i stället se detta hinder som en möjlighet att öka sina insatser på eftermarknaden.

airco

airco well®: världens mest effektiva A/C-rengöringssystem

Vårt hypoallergena och patenterade airco well® rengöringskoncept tar bort skadliga mikroorganismer djupt inne i systemet - i pollenfilterlådan och i förångaren.

Öka dina insatser på eftermarknaden genom att skapa fantastiska resultat för dina kunder med airco well®, ett specialutvecklat rengöringssystem för djuprengöring av förångaren med hjälp av airco-tryckpistolen. Den innovativa högtrycksmetoden dödar och avlägsnar mögel i systemet för att få den renaste och mest hälsosamma luftkonditioneringen i din bil.

Ekonomisk

Ökad omsättning med minimal arbetsinsats

B2C är föråldrat - i kristider krävs H2H (Human2Human).

Den ekonomiska osäkerheten sprider sig bland befolkningen, vilket gör bilägare mer ekonomiskt medvetna och säkerhetssökande. Med airco well® underlättar du kundrelationer snabbt och enkelt i dessa osäkra tider och säkerställer lojalitet på eftermarknaden.

En airco well®-verkstad kan öka sin nettoomsättning avsevärt genom att integrera rengöringskonceptet i sin dagliga kontakt med kunderna.

Rapport

Löpande uppföljning och skräddarsytt stöd

Vi följer dig genom hela genomförandeprocessen, där vi också erbjuder expertstöd på områden som personalutbildning, praktisk tillämpning av rengöringssystemet, integrering av konceptet i dina försäljningsprocesser och skräddarsytt marknadsföringsstöd.

Dessutom erbjuder vi en exklusiv möjlighet att tillhandahålla dokumentation om rengöringseffektivitet till kunderna för att ytterligare främja transparens på eftermarknaden.