PCR-locket: ännu ett steg mot en mer hållbar framtid

PCR-locket: ännu ett steg mot en mer hållbar framtid

Lock tillverkat av återvunnen plast (PCR)

På TUNAP arbetar vi ständigt med nya koncept för att göra ingredienser, förpackningar och användning av produkter mer hållbara.

I år tar vi ett ännu viktigare steg mot hållbarhet genom att byta ut alla lock på våra egna märkesprodukter mot hållbara PCR*-lock.

*PCR är en engelsk förkortning för post consumer recycling och omfattar material som tillverkas av återvunnen plast.

Vikt

PCR-locket: TUNAP:s bidrag till den cirkulära ekonomin

Hållbarhetsfakta om TUNAP:s nya PCR-lock

Hällbarhetsfakta
Lock

Återvinning efter användning (PCR)

Att återvinna plastavfall och spara ny plast är en central del av TUNAP:s strategi. Våra PCR-lock är tillverkade av återvunnen plast från kasserat material som samlats in från hushålls- eller affärsavfall. På så sätt säkerställer vi att vi kan använda befintliga resurser och ge ett permanent bidrag till den cirkulära ekonomin.

 

 

Grått är det nya gröna

Till skillnad från grå plast har svart plast begränsad återvinningsbarhet: de känns vanligtvis inte igen av konventionella sorteringssystem och kan därför inte återvinnas - åtminstone inte när de separeras med hjälp av NIR-teknik (nära infraröd spektroskopi).

I sorteringsprocessen skickar NIR-skannern en ljusstråle nedför transportbandet, där svart plast reflekteras så lite att skannern har svårt att känna igen plasttypen.

Det grå PCR-granulatet säkerställer återvinningsbarheten nu - och i framtiden.

Hos TUNAP är grått det nya gröna!

Från återvunnet material till granulat

För tillverkning av PCR-plast samlas avfallsmaterial in från hushåll eller företag. Det insamlade materialet är utgångsprodukten i återvinningsprocessen och sorteras, rengörs, värms upp och mals slutligen till granulat som används för att tillverka våra PCR-lock.

 

 

Färgad plast ändrar färg efter omvandling

Blandningen av plastflingor som utgör det återvunna materialet är färgglad i början av återvinningsprocessen. Omvandlingen till PCR-granulat ger slutprodukten en grå färg.

TUNAP:s användning av de grå PCR-locken innebär att ytterligare resurser sparas.

Processen: från granulat till slutprodukt

Granulat
Granulat
Granulatet, som tillverkas av de färgade plastflingorna, blir grått. Det utgör grunden för formsprutningsprocessen, som formar materialet till önskad form.
Formsprutning
Formsprutning
Vid formsprutning smälts granulatet och sprutas in i en form under högt tryck. Slutprodukten är det grå locket.
PCR-locket
PCR-locket
Våra PCR-lock används för våra egna märkesprodukter, t.ex. våra populära bromsrengöringsmedel 915 och 115.