N-hexan

Har du koll på farorna vid underhåll och rengöring?

Att det finns risker med att arbeta i verkstad är ingen nyhet. Tunga lyft, maskiner som ska roddas och risk för klämskador är vardagsmat för mekaniker. Vad få däremot vet, är att vissa av de kemikalier som används i det dagliga arbetet är förbundna med allvarliga, till och med livshotande faror.

N-hexan är skadligt för hälsan

En av de största kemikaliebovarna i verkstaden är kolvätet hexan, eller n-hexan som det också kallas. Det är ett färglöst, effektivt lösningsmedel, och används därför ofta i produkter för underhåll och rengöring av bilar. Problemet är att det på sikt är väldigt skadligt för hälsan. TUNAP har därför utvecklat en serie underhållssprayer, helt fria från n-hexan.

 

Men varför oroa sig för ett ämne som finns i så många produkter?

Förutom att vara brandfarligt redan vid rumstemperatur, utsätts du för en mängd hälsorisker när du regelbundet använder produkter som innehåller hexan. Ångorna från kolvätet går in och påverkar ditt nervsystem och stör kopplingen mellan kroppens olika organ. Symptom som sömnlöshet, huvudvärk och kräkningar är inte ovanliga. Även stickningar och kramper i armar och ben kan förekomma, liksom mental och fysisk utmattning.

 

Det här ska du se upp med i innehållsförteckningen:

Hexan förekommer främst i sprayflaskor med lösningsmedel. Hittar du något av dessa vanliga namn på förpackningen vet du att det innehåller det skadliga ämnet hexan:

 • H225: mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H304: Dödligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna.
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H361: Kan skada fertiliteten och foster hos gravida.
 • H373: Kan orsaka organskador genom långvarig eller upprepad exponering.
 • H441: Skadligt för vattenlevande organismer.

 

Human + Technology® – det skonsamma alternativet

TUNAPs Human + Technology®sortiment är speciellt utvecklat för att värna om såväl människan som miljön, utan att kompromissa med produktens kvalitet, effektivitet eller prestanda. Human + Technology®-serien är inte bara fri från n-hexan, utan även från doftämnen och färgämnen som kan orsaka allergier.

 

N-hexan

Det säkrare alternativet

Tittar du närmre på innehållsförteckningen av vanlig bromsrengöring inser du snabbt att produkten inte ska behandlas vårdslöst. Medlet gör säkert sitt jobb, men innebär samtidigt stora risker för hälsan och naturen. Extrem brandfara, irritation för ögon och hud, dåsighet, yrsel och gift för alla vattenlevande organismer med allvarliga långtidseffekter, är bara några av farorna. Vi på TUNAP vet att bromsrengöring inte behöver ske på bekostnad av varken hälsan eller miljön.

TUNAP 915 TunSolve Rengöringsmedel från Human + Technology® sortimentet är utvecklat helt utan n-hexan och aromater. Den avlägsnar effektivt damm, smuts, olja, fett, harts och korrosionsskydd och kan även användas vid reparation av koppling, och till avfettning av alla övriga monteringsdelar.

TUNAP 915 TunSolve Rengöringsmedel är dessutom en långt säkrare rengöringsprodukt att använda, eftersom den inte medför samma risk för antändning eller explosion. En livsviktig faktor i dag när elbilshanteringen ökar i snabb takt, liksom alltmer avancerad fordonsteknik.

n-hexan

10 starka skäl att välja TUNAP 915 TunSolve Rengöringsmedel

 • Skyddar dina anställdas liv och hälsa.
 • Inga allergiframkallande ämnen.
 • Inga hexanbaserade lösningsmedel eller aromater.
 • Topp-prestanda trots färre ämnen.
 • Endast syntetiska råvaror av hög kvalitet.
 • Ingen miljöfarlighetsmärkning.
 • Inga toxikologiska kemikaliemärkningar
 • Uppfyller kraven för livsmedelsbearbetning.
 • Uppfyller halal och kosher kvalitetsstandarder.
 • Minskar onödiga försäkringskostnader orsakat av skador.

 

N-hexan

Kan ett miljövänligt alternativ verkligen vara lika effektivt?

Låt oss vända på frågan – är ett högt giftinnehåll lika med högre prestanda? Naturligtvis inte.

Oberoende institutioner har testat och godkänt de höga kvalitetsstandarder som uppnås av TUNAP Human + Technology®. Våra produkter är dessutom NSF-certifierade. Det innebär att ämnena till och med har utvecklats för livsmedelsbearbetning och därför uppfyller de stränga kraven som ställts.

Redan för flera år sedan infördes konceptet i TUNAPs egna varumärke. I bilverkstäder ersätter idag Human + Technology®:s produktsortiment många standardprodukter, såsom oljesprayer, rostlösare och fettsprayer. Under 2020 sålde vi mer än 500 000 artiklar, vilket har lett till en kraftig minskning (200 ton) av farliga utsläpp i vår natur.

Vill du också förbättra hälsan och arbetsmiljön i din verkstad?