Ljusa, nästan genomskinliga ringar med inskription av förordningar och krav

Kemisk efterlevnad

Du kan dra nytta av vår höga ambition

Du köper inte bara en produkt från TUNAP – du får även behållning av vårt uppfyllande av alla rättsliga förpliktelser.

Säkerhet och miljö- och hälsotoleransen finns med bland våra främsta mål.

Våra specialister är tillgängliga för att ge råd och hjälpa dig i alla produktfrågor

  • Hantering av farliga ämnen
  • Hantering av farligt gods
  • Framställning av säkerhetsdokument på olika språk
  • Tullklassificering
  • REACh-hantering
  • GHS-hantering
  • Marknadskontroll
  • Framställning av produktinformationsfiler, inklusive säkerhetsbedömningar
  • Utbildningar
  • Meddelanden till giftinformationscentral och CPNP
Hand som håller en smartphone med en rödvitfärgad skärm som visar ordet nödsamtal

Giftinformationscentralen

Du kan nå giftinformationscentralen (Giftnotruf i Tyskland/24 timmar) som vi samarbetar med:

Telefon +49 (0)30-192 40

Giftnotruf.de