Tank med kylvätska inuti motor

När du ska rengöra kylsystem

Bibehåll kylsystemets funktionalitet och undvik motorskador orsakade av överhettning. TUNAP har produkter för rengöring och underhåll för alla delar av bilens kylsystem.

 

 

Rengör kylsystem med TUNAP

Tätt, rent och säkert. Det finns många fördelar med att rengöra kylsystem med TUNAP:s produkter:

  • Bibehåll systemets funktionalitet
  • Undvik motorskador genom överhettning
  • Effektiv och ekonomisk rengöring för att skydda och bevara fordonets värde

TUNAP-systemet är beprövat sedan många år tillbaka i tusentals personbilar och arbetsfordon.

Rengör alla delar av bilens kylsystem

Kylartätning

För ökad tillförlitlighet och skydd mot läckage i kylsystemet. Förseglar tunna sprickor och läckage permanent, utan att sätta igen kylkanaler, vattenpumpar etc.

Förhindrar svettningar och förlust av kylarvätska.

Kylarrengöring

Speciellt rengöringsmedel som inte skummar och som inte innehåller syra, för moderna högpresterande kylnings- och värmesystem. Löser upp och binder oljiga rester. Infiltrerar och tar bort slam och korrosionsavlagringar. Neutraliserar kalkbeläggningar och avlagringar.

Termoskydd

Ett ultra-modernt, miljövänligt syntetiskt kylmedel i koncentrerad form. Säkerställer funktionaliteten i kylsystemet. Omvandlar rost och kalk till vattenlösliga ämnen. När det används i kombination med TUNAP:s indikatorlampa, visar de fluorescerande komponenterna läckagen i kylsystemet snabbt och exakt.

Högteknologiskt kylvätskesystem

Ett nytt, högeffektivt och permanent skydd i alla moderna högpresterande kylsystem med flödesaktivatorer och lågflödeskylvätska. Förhindrar alla typer av mikroskopiska läckage. Produkten behåller full effektivitet till nästa byte av kylvätska i systemet.

Intercooler rengöring

Mycket effektivt rengöringsmedel för intercoolers som innehåller korrosionskydd för aluminium. Aktiva tensider tar tillförlitligt bort rester från insekter, damm och smuts. Skyddar mot saltvatten. Förhindrar överhettning och garanterar optimal motorprestanda.

Rengöring av kylsystem – jämförelse

Hjälp att välja rätt produkt för rengöring av kylsystem

Kontakta TUNAP för professionell vägledning kring val av produkter för rengöring av kylsystem.

 

Storsäljare för rengöring av kylsystem

Professional 142 kylsystemförsegling
Professional 143 kylsystemrengöring
TUNAP Rengöring av insug- och avgassystem

Summering: rengöra kylsystem

  • Bibehåll kylsystemets funktionalitet.
  • Undvik motorskador orsakade av överhettning.
  • TUNAP:s produkter för rengöring av kylsystem ger effektiv och ekonomisk rengöring. De skyddar fordonet och bevarar dess värde.
  • TUNAP har produkter för underhåll av alla delar av bilens kylsystem.