Mekaniker under en upplyft bil använder en koppspruta med slang och givare för att rengöra ett dieselpartikelfilter

När du ska rengöra partikelfilter

Med en patenterad DPF-rengöringsteknik, framgångsrikt testad över 250 000 gånger, kan du på ett säkert och effektivt sätt rengöra partikelfilter istället för att byta.

 

Dyrt att byta partikelfilter på dieselfordon

En vanlig orsak till igensatta partikelfilter är att bilen ofta bara körs kortare sträckor. Ett igensatt partikelfilter gör att fordonet kan kännas orkeslöst och ofta anses det då behöva bytas ut. Ett byte kostar stora summor. Byte till ett nytt dieselpartikelfilter kan kosta mellan 10 000 och 60 000 kr. Bytet innebär också ett långvarigt verkstadsbesök plus eventuellt ett dyrt ersättningsfordon.

 

Rengör partikelfilter istället för att byta

Det finns flera anledningar att rengöra partikelfilter istället för att byta ut det:

 • Ger nöjda kunder
 • Dieselpartikelfiltret (DPF) är snabbt i bruk igen
 • Rengöring av partikelfilter kräver ingen dyr demontering
 • TUNAP:s lösning är tekniskt godkänd av ledande tillverkare
 • Enorma kostnadsbesparingar
 • Förebyggande åtgärder håller dina kunder rullande länge
 • TUNAP:s DPF-rengöring är funktionstestad över en kvarts miljon gånger
TUNAP koppspruta med slang och givare tillsammans med två flaskor rengöringsvätska

Rengör partikelfilter med TUNAP microflex® 931 och 932

Rengöringssetet för dieselpartikelfilter (DPF) består av en brandsäker och metallfri rengöringsvätska och sköljlösning. Processen som har utvecklats och patenterats av TUNAP fungerar utan tidskrävande borttagning av DPF.

 • Rengöring utan demontering av partikelfiltret
 • Brandsäker
 • Neutral formel fri från aska och metall
 • Restfri avdunstning
 • Mycket god materialkompatibilitet

 

Rengöring av partikelfilter - Jämförelse

Innan
Lyser indikeringslamporna, känns bilen kraftlös och har extremt hög bränsleförbrukning? Dieselpartikelfiltret har bara en begränsad kapacitet att lagra partiklar. Ur en viss mängd sot måste sotpartiklar brännas till CO2 och aska i en regenereringsprocess. Olika anledningar kan göra att regenereringen inte startar och sätter därför igen DPF med sotpartiklar.
Så rengör du partikelfiltret
Ta bort tryckgivaren eller koppla bort filtret från avgasröret och stoppa in sprutsonden i öppningen, med sprutriktningen mot partikelfiltret. Spola ur partikelfiltret med spolarkoncentratet efter rengöring. Sätt tillbaka tryckgivaren eller montera filtret på avgasröret och låt motorn arbeta med olika hastigheter i cirka 15 minuter. Till sist genomför du en provkörning i minst 30 minuter och startar vid behov filtrets regenerering manuellt med hjälp av testaren.
Efter
TUNAP är den första tillverkare som har utvecklat ett patenterat partikelfilterrengöringssystem som kan rengöra igentäppta partikelfilter medan de är installerade. Snabbt, enkelt och betydligt mer ekonomiskt än att byta ut dem.

Hjälp att välja rätt produkt för att rengöra partikelfilter

För rengöring av DPF - införskaffa ett startikt bestående av DPF-verktyget inklusive 931 samt 932.

För att förbättra resultatet och förhindra liknande problem - gör även en rengöring av bränslesystemet för att minimera att sotrester kommer därifrån.

 • TUNAP 184, TUNAP 989 (bränslerengöring microflex) och 984 (bränsleskydd) kan vara intressanta produkter för dig.

Kontakta TUNAP för professionell vägledning kring val av produkter för rengöring av partikelfilter och bränslesystem.

 

Storsäljare för att rengöra partikelfilter

microflex® 931 partikelfilterrengöring
microflex® 932 partikelfilterrengöring
TUNAP - Partikelfilter

Summering: när du ska rengöra partikelfilter (DPF)

 • Det är dyrt att byta partikelfilter, oftast handlar det om ett femsiffrigt belopp.
 • Ett igensatt partikelfilter försämrar fordonets prestanda.
 • Att rengöra partikelfiltret istället för att byta ut det sparar massor av både tid och pengar.
 • Med TUNAP:s partikelfilterrengöring rengör du filtret snabbt och enkelt – ingen dyr demontering behövs.