Så ohälsosam är luften i bilen

Bevara biologisk mångfald
– välj miljövänliga rengöringsprodukter.

AC

Måste rengöringsmedel verkligen innehålla starka kemikalier för att vara effektiva? Med sina högpresterande, miljövänliga produktserier visar TUNAP att rengöring och underhåll inte behöver tära på varken miljö, människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Visste du att några av bilverkstädernas allra vanligaste produkter innehåller kemikalier som är direkt livsfarliga? Ämnen som kan skada såväl människor, djur och allt som växer och lever på jorden?

En av de riktigt tunga kemikaliebovarna är kolvätet hexan, eller n Hexan som det också kallas. Ofta finns ämnet i produkter som används till underhåll och rengöring av bilar.

Kemikalier som ofta går in under namnet n Hexan:

  • H304: Tar sig ner i luftvägarna och är dödligt om du får i dig det.
  • H361: Kan skada fertiliteten hos män och kvinnor och även skada fostret hos gravida.
  • H373: Kan orsaka organskador om du använder det ofta, eller glömmer att skydda dig.
  • H441: Skadligt för vattenlevande organismer och därigenom ett direkt hot mot biologisk mångfald.

Biologisk mångfald
– vad är det och varför ska jag bry mig?

Biologisk mångfald är ett begrepp som omfattar den stora variation av djur, växter, landskap och arter som växer och lever tillsammans på jorden. Att värna om mångfalden har enorm betydelse, inte bara för naturen, men också för oss människor.

Ju fler arter av djur, insekter och växter som dör på jorden, desto mer sårbara och utsatta blir de arter som är kvar. Vi är med andra ord beroende av varandra för fortsatt överlevnad på planeten.

human technology

Känns det luddigt? Låt oss ta ett exempel.

Det minskande antalet bin är ett högaktuellt problem i Sverige och andra delar av världen. Faktiskt betraktas bin idag som en utrotningshotad art, dels på grund av att vi skövlar så mycket skog att binas naturliga hem försvinner och dels på grund av alla kemikalier vi släpper ut i naturen. Problemet är att bin är fullkomligt ovärderliga för livsmedelsproduktionen världen över. Hela 75 procent av världens livsmedelsgrödor och 35 procent av jordbruksmarkerna är enligt FN, beroende av pollinatörer för att skydda ekosystemen.

Dör våra bin ut, kommer med andra ord stora delar av naturen, som ju är beroende av bin, att dö tillsammans med dem.

human technology

Så vad har utrotningshotade bin med min verkstad att göra?

Vi på TUNAP vill bevara biologisk mångfald och tycker inte att rengöring och underhåll ska behöva tära på varken människors eller naturens hälsa. Därför har vi utvecklat tre produktserier med fokus på både användaren och miljön: Human + Technology®, Airco well®, och Microflex.

  • Human + Technology®Högpresterande rengöringsmedel fria från allergiframkallande doft-och färgämnen och hälso-och miljöfarliga kemikalier såsom n-Hexan.
  • Airco well®:s hygieniska rengöringsprodukter som effektivt rensar bort osynliga bakterier, pollen och svampar i luftkonditioneringssystemet, fria från desinfektionsmedel och allergiutlösande doftämnen.
  • Microflex: Förebygger problemen, så att du kan spara pengar och slippa reparera.

 

 

Nästa gång du rengör bilen – gör naturen, dina medarbetare och kunder en tjänst och använd TUNAP:s miljövänliga produkter. Ett litet, men viktigt steg mot en renare och mer hållbar framtid.