Vårt företags värderingar

TUNAPs företagsvärderingar är fokuset för vår attityd och påverkar vår verksamhet.

Vi förväntar oss att ledning och anställda följer nationella och internationella lagar och föreskrifter. Dessutom har vi åtagit oss inom ramen för vår katalog av värderingar att följa vissa standarder, riktlinjer och normer, och vi är glada att informera om detta här.

TUNAP efterlevnad: Tydliga principer

Efterlevnad innebär för oss

  • bevarandet av våra värderingar,
  • hur vårt sociala och samhälleliga ansvar uppfattas,
  • det hållbara säkrandet av vårt företags framgång
  • och att skydda företaget från negativa konsekvenser.

Som en ansvarsmedveten arbetsgivare kan vi inte och kommer inte tolerera brottsligt uppträdande och speciellt korruption. Inga affärsmöjligheter kan rättfärdiga att gå emot våra företagsvärderingar och skyldigheter.

Våra riktlinjer för uppträdande

Våra riktlinjer inkluderar också Efterlevnadskoden.

Riktlinjer för uppträdande

Hotline för kontakt och rapportering

Att skydda våra kunder, samarbetspartners, anställda och våra värderingar är vår högsta prioritet. Av denna anledning är det viktigt att känna till brott mot efterlevnaden i god tid. Om du har frågor eller problem, såsom brott mot riktlinjer eller lagar, kontakta oss via rapporteringskanalerna som listas nedan.

Kontaktmöjligheter